Kategorijas
Pirkumu grozs

Preču garantija

 • Visām precēm ir ražotāja noteiktā garantija no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem.
 • Fiziskām personām garantijas laiks ir 24 mēneši
 • Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta tikai Ražotāja noteiktā garantija, kas atkarībā no preces var būt mainīgos termiņos, no 6 mēneši līdz 12 mēneši, lielākoties 12 mēneši, kā jau minēts iepriekš. 

 

 • Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem)
 • Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
 1. bojājumiem, kas radušies pircēja, lietotāja vainas dēļ:
 2. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
 3. dabas stihijas laikā radīti bojājumi, nepareizi nostiprināti. Šādos gadījumos iesakam iegādāties īpašuma apdrošināšanu
 4. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav eksplutēta tā, kā tas ir norādīts lietošanas instrukcijā;
 5. prece, kas ir bojāta lietotāja dēļ (piemēram- saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju);
 6. ja bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi);
 7. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
 8. dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
 9. ja esi izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;
 10. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota (baterijas, austiņas, savienojoši kabeļi, lādēšanas ierīces, pults);
 11. izmantosi preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
 12. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.
 • Pavadzīme vai pirkuma apliecinošs dokuments darbojas kā garantijas talons.
 • Garantijas (preces remonts) izpildes laiks līdz 30 dienām!

 • Preču garantijas izmantošanas gadījumā:
 • Ja precei ir defekts kas radies transportēšanas laikā, vai konstatējot pie sūtījuma montāžas
 • Jums jāatsūta mums uz info@labaslietas.com
 1. 3 fotogrāfijas kurās skaidri redzams bojājums
 2. detalizēts apraksts par radušos defektu 
 3. pasūtītāja vārds uzvārds vai pasūtījuma numurs. 
 • Obligāti jānorāda iepakojuma izmēri (platums x garums x augstums) un svars ja tas norādīts uz iepakojuma
 • Tālāk Jums tiks piedāvāti sekojoši risinājumi:
 • Tiks nosūtītas bojātās daļas, pasūtot bojātās daļas, tas aizņems 5-6 darba dienas
 • Prece tiks aizstāta ar jaunu - tādu pašu preci. Aizstājot bojāto preci ar jaunu, kopumā aizņemot aptuveni 4 - 10 darbas dienas, jo iespējams būs nepieciešams bojāto preci nogādāt atpakaļ noliktavā lai saņemtu vietā jaunu preci.
 • Aizstājot preci ar jaunu, vai atgriežot prece vienmēr jāiepako kartona iepakojumā, kaste var būt neoriģināla, bet jebkāds kartona iepakojums. Jo svarīgi ir preci nogādāt atpakaļ ražotājam bez papildus radušiem bojājumiem, kas var rasties, neiepakojot preci kārtīgi. Pareiza preces iepakošana ir klienta atbildība un pienākums. Kā arī prece ir jāiepako tik daudz kastēs, cik sākotnēji tika piegādāta. Precei jābūt izjauktai līdzīgi kā tika piegādāta, nedrīkst pārsniegt izmērus kādos sākotnēji tika piegādāta. Pretējā gadījumā, šos izdevumus sedz klients, vai arī pie sūtījuma paņemšanas kurjers ir tiesīgs nepieņemt šo sūtījumu dēļ neatbilstības.
 • Atgriezt preci atpakaļ ražotājam (tikai 14 dienu ietvaros) 2-5 darba dienu laikā tiks pieteikts kurjers, kas no Jūsu adreses paņems bojāto preci un nogādās atpakaļ noliktavā. Bojātai precei tiks veikta preču ekspertīze, kopumā aizņemot aptuveni 4 - 10 darba dienas (citos gadījumos var būt ilgāk). Pēc tam tiks veikta pilna naudas atmaksa. Ja defektu esat konstatējis pēc 14 dienām, naudas atgriešana vairs nav spēkā, bet gan tikai preces apmaiņa pret tādu pašu, vai preces garantijas remonts. 
 • Preces atgriešana ir iespējama tikai no interneta veikala puses pieteiktā kurjera kam seko nogādāšana atpakaļ noliktavā. Klients nav tiesīgs nogādāt preci pats, jo preču atgriešana notiek tikai ar kurjeru starpniecību.
 • Kārtību kādā tiek izpildīta garantija, lūdzu lasīt arī preču atgriešanas noteikumos –  https://www.labaslietas.com/precu-atgriesanas-noteikumi